نام : فرخ

First Name : Farrokh

نام خانوادگی :سواد دار

 Last Name : Savad Dar

     

شماره نظام پزشکی :

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1 : سعادت آباد، بالاترازميدان كاج، برج مادر، پلا ك ١٣٣،طبقه دوم واحد ٣

Address 1 :     


تلفن 1 : ٢٢٣٦٢٨٦٤ و ٢٢٠٨٤١٤٧

Tel 1  :  +98 (21) 22084147 & +98 (21) 22362864


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :  16 31 891 0919

Mobile  :    +98 (919) 891 31 16


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com