نام : عزت الله

First Name : Ezzatollah

نام خانوادگی : حق گذار

 Last Name : Haghgozar

     

شماره نظام پزشکی :    20484

Medical Council No. :   20484


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : الهيه بعد از كوي گلنار نرسيده به مريم شرقي پلاك ٩ واحد ١٨

 روزهاي زوج بين ساعت ٤ تا ٧ براي مشاوره

Address 1 :     


تلفن 1  : 6 - 45 18 21 26

Tel 1  : +98 (21) 26 21 18 45 - 6


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :   

E-Mail  :


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com