نام :  بهزاد

First Name : Behzad

نام خانوادگی :خوروش

 Last Name : Khorvash

     

شماره نظام پزشکی : 37707

Medical Council No. :  37707


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   تهران - میدان ونک - خیابان 20 گاندی - شماره 16 - طبقه دوم - واحد 4

Address 1 :     


تلفن 1  : 45 95 20 88 021

Tel 1  :   +98 (21) 88 20 95 45


تلفن 2  :  95 87 77 88 021

Tel 2  :  +98 (21) 88 77 87 95


فاکس  45 95 20 88 021  

Fax  :     +98 (21) 88 20 95 45


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  khorvash_md@yahoo.com 

E-Mail  :  khorvash_md@yahoo.com


وب سایت www.drkhorvash.com

Website  :   www.drkhorvash.com


توضیحات  :    

عضو انجمن جراحان پلاستیک امریکا
عضو انجمن جراحان زیبایی پلاستیک بین المللی

Comments  : 

ASPS
ISAPS
   


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com