نام :  بهزاد

First Name : Behzad

نام خانوادگی :خلعتبری

 Last Name : Khalatbari

     

شماره نظام پزشکی :   25516

Medical Council No. :  25516


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  شیراز - خیابان زند - روبروی مهندسی - ساختمان یاس - واحد 15

Address 1 :     


تلفن 1  : 66 46 230 0711

Tel 1  :   +98 (711) 230 46 66


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com