نام :  بهزاد

First Name : Behzad

نام خانوادگی : فرخی

 Last Name : Farrokhi

     

شماره نظام پزشکی :   37390

Medical Council No. :  37390


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   تهران – بالاتر از میدان ونک – خیابان شهید خدامی – شماره 3 – واحد 402

Address 1 :     


تلفن 1  :  45 59 67 88 021

Tel 1  : +98 (21) 88 67 59 45


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :   Behzadfarrokhi@hotmail

E-Mail  :  Behzadfarrokhi@hotmail


وب سایت www.Drbehzadfarokhi.com

Website  :   www.Drbehzadfarokhi.com


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com