نام :  بابک

First Name : Babak

نام خانوادگی : نیکومرام

 Last Name : Nikoumaram

     

شماره نظام پزشکی :    67112

Medical Council No. :   67112


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران – ضلع شمالی میدان ونک – گاندی شمالی – شماره 8 – طبقه سوم – واحد 13

Address 1 :   Suite # 13, 3rd floor,8 North Gandi Street,Vanaq Square, Tehran, IRAN   


تلفن 1  :   74 48 67 88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 67 48 74


تلفن 2  :  11 55 67 88 021

Tel 2  :  +98 (21) 88 67 55 11


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :    bnikoumaram@yahoo.com

E-Mail  :  bnikoumaram@yahoo.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :  

  1. عضو انجمن جراحان پلاستیک زیبایی آمریکا(®www.surgery.org (ASAPS

  2. عضو انجمن جراحان پلاستیک آمریکا (®www.plasticsurgery.org (ASPS

  3. عضو انجمن بین المللی جراحان پلاستیک زیبایی(www.isaps.org(ISAPS

  4. فلوشیپ جراحی پلاستیک صورت از اروپا (DAFPRS)

 

Comments  : 

  1. Member of The American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS®)

  2. Member of the American Society of Plastic Surgeons (ASPS®)

  3. Member of International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS®)

  4. Fellowship of Facial Plastic Surgery (DAFPRS)

   


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com