نام : عطاالله

First Name : Ataollah

نام خانوادگی :حیدری

 Last Name : Heidari

     

شماره نظام پزشکی :

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :

Address 1 :     


تلفن 1  : 86081769

Tel 1  86081769


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :  09203309307

Mobile  :    +98 (920) 3309307


ایمیل: ata_heidari@yahoo.com

E-Mail  :  ata_heidari@yahoo.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات : https://telegram.me/ata5splastic

Comments : https://telegram.me/ata5splastic


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com