نام : آرش

First Name : Arash

نام خانوادگی :نجف بیگی

 Last Name : Najaf Beigi

     

شماره نظام پزشکی :

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : ضلع شمال شرقی میدان ونک-کوچه صانعی-ساختمان پزشکان نگین-طبقه 4-واحد 11

Address 1 :     


تلفن 1  : 75 18 08 86 021

Tel 1  :  +98 (21) 86 08 18 75


فاکس :    

Fax  :     


موبایل : 09128434116

Mobile  :    09128434116


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com