نام : آرش

First Name : Arash

نام خانوادگی : بیرقی طوسی

 Last Name : Beiraghi Toosi

     

شماره نظام پزشکی : 70369

Medical Council No. : 70369


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  مشهد- حاشیه بلوار سجاد- بین سجاد 2 و 4 - ساختمان 74

Address 1 :    No. 74, Between Sajjad 2 & 4, Sajjad Blvd. Mashhad, Iran


تلفن 1  : 05137603572

Tel 1  :  +98-51-37603572


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  : arash_beiraghi@yahoo.com 

E-Mail  : arash_beiraghi@yahoo.com


وب سایت : www.drbeiraghi.ir

Website  : www.drbeiraghi.ir


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com