نام : آرام

First Name : Aram

نام خانوادگی : آذر هوشنگ

 Last Name : Azar hooshang

     

شماره نظام پزشکی : 28550

Medical Council No. :  28550


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : تهران – میدان ونک – خیابان ملاصدرا – شماره 54 – طبقه سوم- واحد 11

Address 1 :     


تلفن 1  : 08 03 88 88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 88 03 08


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com