نام : امیر هوشنگ

First Name : Amirhoushang

نام خانوادگی : نصیری اسکویی

 Last Name : Nasiri Oskuei

     

شماره نظام پزشکی :     76649

Medical Council No. :    76649


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران-میدان صادقیه-بیمارستان ابن سینا

Address 1 :     


تلفن 1  :    900 47 021

Tel 1  :  +98 (21) 47 900


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :   amir1surgeon@yahoo.com

E-Mail  :   amir1surgeon@yahoo.com


وب سایت www.doctornasiri.ir

Website  :   www.doctornasiri.ir


توضیحات  :  

متولد: 6/5/1352
فارغ التحصیل: از دانشگاه شهید بهشتی - 1388
نوع فعالیت: دانشگاه علوم پزشکی البرز
شهر محل فعالیت: کرج و تهران
 

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com