نام : علیرضا

First Name : Alireza

نام خانوادگی :  بخشائی کیا

 Last Name : Bakhshaei kia

     

شماره نظام پزشکی : 

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  اهواز-کیانپارس-نبش خیابان شهریور شرقی-ساختمان پزشکان آریان-طبقه پنجم

Address 1 :     


تلفن 1 : 06133362788

Tel 1: 06133362788


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :   09338453667 

Mobile  :  09338453667


ایمیل  :   Bakhshaeekia.Alireza@gmail.com

E-Mail  :   Bakhshaeekia.Alireza@gmail.com


وب سایت www.drbakhshaeekia.com

Website  :   www.drbakhshaeekia.com


توضیحات  :

متولد: 1354/1/28  

فارغ التحصیل : از دانشگاه شیراز - 1390

محل فعالیت : بیمارستان طالقانی اهواز

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com