نام : علیرضا

First Name :  Alireza

نام خانوادگی :  بابائی

 Last Name : Babaei

     

شماره نظام پزشکی :    23188

Medical Council No. :   23188


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   تهران - اقدسیه - خیابان موحد دانش - روبروی خیابان سپند - نبش کوچه نیلوفر - مجتمع فوق تخصصی پزشکان صاحبقرانیه - واحد 605

Address 1 :     


تلفن 1  :   49 06 14 26 021

Tel 1  :  +98 (21) 26 14 06 49


تلفن 2  :  50 06 14 26 021

Tel 2  :  +98 (21) 26 14 06 50


فاکس : 49 06 14 26 021

Fax  :   +98 (21) 26 14 06 49


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :   dr_arbabaei@yahoo.com

E-Mail  :   dr_arbabaei@yahoo.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com