نام : علی

First Name : Ali

نام خانوادگی : کاویانی

 Last Name : Kavyani

     

شماره نظام پزشکی :    94013

Medical Council No. :   94013


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  شيراز- بيمارستان نمازي- دفتر بخش جراحي پلاستيك

Address 1 :     


تلفن 1  :

Tel 1  : 


تلفن 2  :

Tel 2  : 


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :  09129173935

Mobile  :     +98 (912) 9173935


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com