نام : علی

First Name : Ali

نام خانوادگی : ابراهیمی

 Last Name : Ebrahimi

     

شماره نظام پزشکی : 49341

Medical Council No. : 49341


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   تهران - خیابان ملاصدرا - بین شیخ بهائی و چمران - ساختمان پزشکان آریا - شماره 218 - طبقه چهارم - واحد 16

Address 1 :     


تلفن 1  : 43 24 62 88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 62 24 43 


تلفن 2  : 16 24 62 88 021

Tel 2  :  +98 (21) 88 62 24 16


فاکس :    

Fax  :      +98 (21) 88 61 56 43


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  : ae_49341@yahoo.com  

E-Mail  :   ae_49341@yahoo.com


وب سایت www.dr-aliebrahimi.com

Website  :    www.dr-aliebrahimi.com


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com