نام : علی

First Name : Ali

نام خانوادگی : احمدی

 Last Name : Ahmadi

     

شماره نظام پزشکی :  59642

Medical Council No. : 59642


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :    تهران - خیابان مطهری - جنب پل مدرس - ساختمان شکوفه - طبقه 2 واحد 13

Address 1 :     


تلفن 1  :   68 01 32  88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 32 01 68


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :  09198086150

Mobile  :   (+98) 9198086150


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت : www.drahmadiali.com

Website: www.drahmadiali.com


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com