نام : احمد

First Name : Ahmad

نام خانوادگی : مغاری

 Last Name : Maghari

     

شماره نظام پزشکی :    2893

Medical Council No. :   2893


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   تهران - میرداماد نبش شریعتی - شماره 1 - طبقه سوم - واحد 12

Address 1 :     


تلفن 1  :  02 20 22 22 021

Tel 1  :  +98 (21) 22 22 20 02


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com