نام : احد

First Name : Ahad

نام خانوادگی : پدرام اصل

 Last Name : Pedramasl

     

شماره نظام پزشکی :     20024

Medical Council No. :    20024


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تبریز – میدان ساعت – اول 17 شهریور جدید – جنب مهدکودک غنچه لر – شماره 10 – طبقه سوم

Address 1 :     


تلفن 1  :  68  98 556 0411

Tel 1  :  +98  (411) 556 98 68


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com