نام : ابوالفضل

First Name : Abolfazl

نام خانوادگی :عباس زاده

 Last Name : Abbaszadeh

     

شماره نظام پزشکی : 

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   كلينيك بيمارستان شهدا روزهاي يكشنبه و سه شنبه

Address 1 :     


آدرس 2  :   كلينيك شهيد رحيمي روزهاي دوشنبه ٥ تا ٨ بعدازظهر

Address 2 :     


تلفن 1  : 5 - 01 36 332 066 داخلی 310

Tel 1  : 


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  : 09109281325   

Mobile  :    +98 (910) 928 13 25  


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com