نام : ابوالفضل

First Name : Abolfazl

نام خانوادگی :عباس زاده

 Last Name : Abbaszadeh

     

شماره نظام پزشکی : 

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  خرم آباد، خیابان شهدای شرقی ، ساختمان پزشکان نور، واحد 603

Address 1 :     


تلفن 1  : 33330467 (66) 98+

Tel 1  :  +98 (66) 33330467


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  : 09109281325   

Mobile  :    +98 (910) 928 13 25  


موبایل 2  : 7140653 (921) 98+

Mobile  +98 (921) 714 06 53


ایمیل  : daa200028@gmail.com

E-Mail  :     daa200028@gmail.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com