نام : عبدالله

First Name : Abdollah

نام خانوادگی : عباسی

 Last Name : Abbasi

     

شماره نظام پزشکی : 

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1 : میدان ونک ،ضلع جنوب شرقی ،کوچه 20 گاندی ،مجتمع پزشکی ونک ،پلاک16 ،طبقه سوم ، واحد5 (روزهای زوج)

Address 1 :     


تلفن 1  : 64 86 77 88 و 96 38 87 88

Tel 1  :  +98(21) 88 77 86 64 & +98(21) 88 87 38 96


آدرس 2:  اول کوی نصر(گیشا) ،بین کوچه 2 و4 ،پلاک25 ،طبقه سوم (یکشنبه و سه شنبه)

Address 1 :     


تلفن 2  : 68 92 26 88

Tel 2  :  +98(21) 88 26 92 68


فاکس :

Fax  :


موبایل  : 09121089537

Mobile  : +98 (912) 108 95 37


ایمیل  :   dr.abbasi.ab@gmail.com

E-Mail  :  dr.abbasi.ab@gmail.com


وب سایت www.drabbasi.info

Website  :  www.drabbasi.info


توضیحات  :    

Comments  :     


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com